Giải pháp kết nối 2 hoặc nhiểu tổng đài analog nhiểu chi nhánh

Công ty bạn đang có 2 hoặc nhiều chi nhánh đang dùng tổng đài analog, bạn muốn liên kết gọi nội bộ để không mất phí. hiểu được điều này. công ty chúng tôi gửi đến quý khách hàng giải pháp liên kết 2 hoặc nhiều tổng đài analog của bất kỳ thương hiệu nào ? thực hiện từ 4 cuộc, 8 cuộc, 16 cuộc gọi đồng thời, vô tư gọi điện không lo mất phí.

I. MÔ HÌNH GIẢI PHÁP:

kết nối 2 hoặc nhiều tổng đài analog

II. CÁC THIẾT BỊ CẦN VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

a. Yêu cầu mặt bằng và đường truyền :

– Các điểm đặt tổng đài cần có IP tĩnh/ VPN/ WAN/ LAN hoặc nat tên miền động

– Mỗi tổng đài cần 2;4;8;16 cổng để kết nối với gateway tùy theo số lượng cuộc gọi

b. Đầu tư thiết bị cần những gì ?

– Gateway TA cho mỗi điểm để kết nối

– Nhân công setup cài đặt

c. Cách gọi

– Nếu nối 2 tổng đài: Bấm 8 + số máy lẻ của tổng đài bên kia

– Nếu nối nhiều tổng đài: Bấm 8 + (mã vùng 1 số) + số máy lẻ tổng đài bên kia

d. Ưu điểm:

– Nhiều cuộc gọi đồng thời tùy chọn

– Cách gọi đơn giản

– Chi phí thấp

– Kết nối mọi loại tổng đài

– Mở rộng bảo hành bảo trì đơn giản.

Các bài viết khác